Kredyt hipoteczny w EuroBank EuroBank

WYPOŻYCZKA EuroBank Oferta Standardowa EuroBank Promocja Flex EuroBank Po prostu tani kredyt - wariant I EuroBank Po prostu tani kredyt - wariant II EuroBank Niższa marża EuroBank Prowizja 0% EuroBank We dwoje - prowizja 2% EuroBank We dwoje - prowizja 0% EuroBank

EURO BANK S.A.

Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 50-126, przy ulicy św. Mikołaja 72,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025313,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej,

VI Wydział Gospodarczy KRS,

posiadająca NIP: 521-008-25-38,

wysokość kapitału zakładowego: 563 096 032,05 PLN,

w całości opłacony.

O banku

Eurobank w Polsce funkcjonuje od ponad dekady oferując szeroką gamę produktów klientom indywidualnym, korporacyjnym oraz instytucjonalnym. Twórcą Banku w Polsce był Mariusz Łukasiewicz, młody polski przedsiębiorca, którego celem było stworzenie banku dostępnego i przyjaznego dla jego klientów. Banku „po drodze”.

Eurobank wychodzi naprzeciw swoim klientom oferując możliwość obsługi online z pomocą nowoczesnej bankowości elektronicznej. Ponadto wyróżnił się wprowadzając unikalne rozwiązania: jako pierwszy w Polsce zaproponował klientom m.in. karty płatnicze wydawane od ręki, sieć wpłatomatów online oraz TokenGSM - nowoczesne zabezpieczenie bankowości internetowej.

 

Niedługo po rozpoczęciu swojej działalności, eurobank przyłączył się do Societe Generale, jednej z największych europejskich grup świadczących usługi finansowe na świecie.  Societe Generale od 150 lat odgrywa istotną rolę w światowej gospodarce. Łącznie Grupa zatrudnia ponad 148 tys. pracowników w 76 krajach obsługując codziennie ponad 32 miliony klientów.  

 

Societe Generale w Polsce poza Eurobankiem działa również jako:

 • SG Corporate&Investment Banking (bankowość inwestycyjna, finansowanie i rynki kapitałowe),
 • SG Equipment Leasing Polska (leasing środków trwałych dla dużych i średnich przedsiębiorstw),
 • ALD Automotive Polska Sp. z o.o. (wynajem długoterminowy i zarządzanie flotami samochodowymi),
 • Societe Generale Insurance (ubezpieczenia życiowe i majątkowe).

 

Eurobank prowadzi także od 2007 roku programy edukacyjne: "Domowy budżet z eurobankiem", którego głównym celem jest edukacja finansowa - rozsądne i świadome korzystanie z usług bankowych. Wspiera bezpieczeństwo, działając wspólnie z ZBP i biorąc udział w Kampanii Informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrzeżone. A od lipca 2013 roku daje możliwość  zastrzeganie utraconych dokumentów tożsamości nie tylko swoim klientom, ale również wszystkim Polakom. Eurobank angażuje się również w działania społeczne i charytatywne. Wspiera Domy Dziecka, honorowe krwiodawstwo, akcje „Szlachetna Paczka” czy zbiórki rzeczy dla osób potrzebujących.

 

 

Produkty kredytowe:

 • KREDYT HIPOTECZNY W PROGRAMIE MDM
  • Okres kredytowania: do 30 lat
  • Marża: od 1,59%
  • Waluta kredytu: PLN
  • Spłata: raty równe lub malejące
  • Minimalny okres kredytowania: 15 lat
  • Beneficjenci: osoby do 35 roku życia, kupujący pierwsze mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym: małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby nie pozostające w związku małżeńskim.
  • Dofinansowanie wkładu własnego:
   • 10% - dla rodzin bez dzieci oraz osób nie pozostających w związku małżeńskim lub
   • 15% - dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem
   • Dodatkowo 5% na spłatę części kredytu, jeśli w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko
  • Inne warunki:
   • 75 m² dla lokalu mieszkalnego i 100 m² dla domu jednorodzinnego lub
   • 85 m² dla lokalu mieszkalnego i 110 m² dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci
   • dofinansowanie może dotyczyć tylko nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wnioski można składać do 30 września 2018 r.

 

 • KREDYT HIPOTECZNY
  • Marża od 1,59T%
  • Możliwość uzyskania kredytu do 95% wartości nieruchomości
  • oprocentowanie oraz rata kredytu dostosowane do możliwości Klienta
  • możliwość obniżenia marży przy skorzystaniu z dodatkowych produktów eurobanku
  • okres kredytowania: do 30 lat
  • waluta kredytu: PLN
  • spłata kredytu: raty równe oraz malejące
  • podczas kredytowania przyjmowana jest wartość przyszła nieruchomości
  • możliwość łączenia celów kredytowania np. zakup mieszkania plus jego remont
  • możliwość dobrania środków na dowolny cel lub konsolidacji innych zobowiązań finansowych
  • cel kredytowania: zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym, zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zakup lub budowa domu, zakup działki budowlanej lub rolnej, remont lub modernizacja, adaptacja budynku lub lokalu na cele mieszkaniowe, spłata kredytu przeznaczonego na cel mieszkaniowy w innym Banku
  • wakacje kredytowe: raz na 12 miesięcy
  • możliwość połączenia dochodów z dochodami osoby trzeciej

 

 • KREDYT HIPOTECZNY KONSOLIDACYJNY
  • Konsolidacja zobowiązań finansowych takich, jak: kredyty gotówkowe, hipoteczne, samochodowe, ratalne, zadłużenie w limicie karty kredytowej itp.
  • kredyt do 70% wartości zabezpieczenia hipotecznego
  • okres kredytowania: do 20 lat
  • waluta kredytu: PLN
  • spłata kredytu: raty równe oraz malejące
  • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych raz na 12 miesięcy
  • Możliwość łączenia dochodów z dochodami osoby trzeciej
  • Honorowane są różne źródła dochodu, w tym również z zagranicy

 

 • POŻYCZKA HIPOTECZNA
  • Do 70% wartości zabezpieczenia hipotecznego pożyczki
  • Cel pożyczki: dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą.
  • Okres kredytowania: do 20 lat
  • Waluta kredytu: PLN
  • Spłata pożyczki: raty równe lub malejące
  • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych raz na 12 miesięcy
  • Możliwość łączenia dochodów z dochodami osoby trzeciej
  • Honorowane są różne źródła dochodu, w tym również z zagranicy