Kredyt hipoteczny w mBank mBank

OFERTA KONSOLIDACJI - zobowiązania zewnętrzne mBank Oferta Lepiej być w mBanku – OFERTA NA DOWOLNY CEL mBank OFERTA KONSOLIDACJI - zobowiązania zewnętrzne + dodatkowa kwota mBank OFERTA KONSOLIDACJI - zobowiązania zewnętrzne + wewnętrzne z/bez dodatkowa kwota mBank OFERTA KONSOLIDACJI - wewnętrzne z/bez dodatkowa kwota mBank Zacznij nowy rok ze swoim M mBank Oferta promocyjna mBank Standard (bez promocji) mBank Oferta standardowa mBank Zacznij nowy rok ze swoim M (segment Intensive) dla Klientów mBanku mBank Zacznij nowy rok ze swoim M (segment Active) dla Klientów mBanku mBank

mBANK S.A.

ul. Senatorska 18; 00-950 Warszawa; skr. poczt. 728

NIP: 526-021-50-88; REGON: 001254524;

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237

kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości opłacony) 168 696 052 zł

 

O banku

mBank rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2000 roku. Był to pierwszy w Polsce bank elektroniczny. Na początku swojego funkcjonowania mBank był bankiem depozytowym drugiego wyboru, oferującym podstawowe usługi bankowe takie, jak: darmowy rachunek oszczędnościowy i bieżący czy bezpłatna karta debetowa. Przez kolejne lata bank poszerzał swoją ofertę o kolejne produkty kredytowe, ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Na chwilę obecną mBank stał się liderem bankowości elektronicznej i mobilnej w sektorze usług świadczonych klientom indywidualnym oraz  mikroprzedsiębiorstwom.   

mBank oferuje swoim klientom również platformę e-commerce oraz usługi telefonii komórkowej mBank mobile będąc pierwszy w Polsce niezależnym, wirtualnym operatorem komórkowym.

Jedną z gałęzi działalności banku mBank jest mBank Hipoteczny - największy bank hipoteczny w Polsce, odgrywający wiodącą rolę na rynku finansowania nieruchomości oraz emisji listów zastawnych. mBank finansuje inwestycje komercyjne na rynku nieruchomości, w tym także budynki biurowe, centra i obiekty handlowe, hotele, powierzchnie magazynowe, logistyczne, osiedla mieszkań i domów. Istotnym obszarem działalności Banku jest kredytowanie projektów sektora publicznego w obszarze inwestycji komunalnych i nieruchomości  jednostek samorządu terytorialnego.

Dla klientów detalicznych Bank udziela kredytów hipotecznych osobom fizycznych we współpracy z  mBankiem.

Od lat mBank Hipoteczny jest największym w kraju emitentem listów zastawnych, wartość wyemitowanych przez niego listów zastawnych, znajdujących się obecnie w obrocie wynosi blisko 2,5 mld zł, co stanowi ok.70% udziału w ich rynku.      

Od 2007 roku mBank rozpoczął działalność również na rynkach zagranicznych.                                  

 

 

Produkty kredytowe:

 • KREDYT HIPOTECZNY W PROGRAMIE MDM
 • KREDYT HIPOTECZNY – ZAMIESZKAJ TAK, JAK LUBISZ
  • cel kredytowania: zakup domu lub mieszkania, budowę domu, remont i wykończenie
  • okres kredytowania: do 35 lat
  • waluta kredytu: PLN
  • kredytowanie: do 95% wartości zabezpieczenia - domu i mieszkania
  • możliwość wcześniejszej spłaty
  • mechanizm bilansowania kwoty kredytu w PLN kwotą depozytów w mBanku
  • wnioskując o kredyt hipoteczny wniosek składany jest do dwóch banków – mBanku i mBanku Hipotecznego

 

 • KREDYT W mBanku HIPOTECZNYM
  • Promocja: "Jeden kredyt wiele możliwości"
  • Cel kredytowania: zakup, budowę mieszkania lub domu, na refinansowanie kredytów mieszkaniowych z innych banków
  • Okres kredytowania: do 35 lat
  • Waluta kredytu: PLN
  • Możliwość częściowej wcześniejszej spłaty bez opłat
  • wnioskując o kredyt hipoteczny wniosek składany jest do dwóch banków – mBanku i mBanku Hipotecznego

 

 • KREDYT HIPOTECZNY KONSOLIDACYJNY
  • Promocja: Mieszkaj na Swoim
  • Kredytobiorca może otrzymać dodatkową kwotę pieniędzy w ramach kredytu na dowolny cel, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 30% kwoty udzielonego kredytu konsolidacyjnego oraz 50 000 PLN.
  • Kwota kredytu: od 80 100 PLN.
  • Waluta kredytu: PLN.
  • Spłata możliwa w ratach równych lub malejących rozłożona nawet na 30 lat z możliwością wcześniejszej spłaty i przewalutowania.
  • Zabezpieczenie kredytu: różne nieruchomościami, np. mieszkanie lub dom
  • Kwota kredytu: do 75% wartości zabezpieczenia hipotecznego
  • Możliwość wnioskowania o dodatkowe pieniądze na dowolny cel
  • Okres kredytowania: do 30 lat
  • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
  • Mechanizm bilansowania kwoty kredytu w PLN kwotą depozytów w mBanku
  • Wnioskując o kredyt hipoteczny wniosek składany jest do dwóch banków – mBanku i mBanku Hipotecznego

 

 • POŻYCZKA HIPOTECZNA w Mbanku
  • Promocja: Mieszkaj na Swoim
  • Cel pożyczki: pożyczka pod zastaw mieszkania, domu lub innej nieruchomości z możliwością przeznaczenia gotówki na dowolny cel - kupno samochodu, spłatę innych, wysokooprocentowanych kredytów konsumpcyjnych, inwestycje kapitałowe, inne cele konsumpcyjne
  • Marża od 3,2% w PLN + stawka WIBOR 3M
  • Minimalna kwota pożyczki: 20 000 PLN
  • Okres kredytowania: do 30 lat
  • Kredytowanie: do 75% wartości zabezpieczenia
  • Waluta pożyczki: PLN
  • ożliwość wcześniejszej spłaty pożyczki
  • mechanizm bilansowania kwoty kredytu w PLN kwotą depozytów w mBanku
  • wnioskując o kredyt hipoteczny wniosek składany jest do dwóch banków – mBanku i mBanku Hipotecznego