mBank

Aktywni bliżej swojego celu

Oprocentowanie

Kredyt w cyfrach

Wibor 3m

1,72%

Marża kredytu

2,60%

Oprocentowanie

4,32%

Jak obniżyć koszty kredytu? - zaufaj profesjonalistom Sprawdź

Prowizja

i możliwość kredytowania

Kredyt hipoteczny w mBank Aktywni bliżej swojego celu

Jak obniżyć koszty kredytu? - zaufaj profesjonalistom Sprawdź

Rata

Kredyt hipoteczny w mBank Aktywni bliżej swojego celu

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie
niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie doliczane do raty lub pobierane z góry za określony okres

Ubezpieczenie pomostowe

Podwyższenie marży do czasu wpisania do KW

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie płatne miesięcznie lub z jednorazowo za określony okres. Czasem może być skredytowane

Ubezpieczenie od utraty pracy

Oferowane przez bank w zależności od jego oferty, płatne miesięcznie lub z góry za pewien okres.